Ett helt liv innehåller ca tre miljarder hjärtslag. Hjärtat står både symboliskt och bokstavligt för livet. Författarna beskriver hur hjärtat och kranskärlen påverkas av de moderna livsvillkoren, vilka faktorer som stärker vår motståndskraft mot hjärtsjukdomar samt hur vi kan bidra till vår egen självläkningsförmåga.

Det stressade hjärtat

Aleksander Perski har arbetat som hjärtpsykolog i 20 år. Han är också verksam som stressforskare vid Karolinska Institutet, vid Stressforskningsinstitutet och Stressmottagningen. Tidigare har han skrivit boken ”Ur balans” samt ”Duktighetsfällan” tillsammans med Joanna Rose.

Walter Osika, kardiolog, internmedicinare och psykiater, har arbetat med rehabilitering av patienter efter hjärtinfarkt på Universitetssjukhuset i Örebro. Han är ansvarig läkare på Stressmottagningen i Solna. Han forskar bl.a. om utmattningsproblematik, stress och hjärtkärlsjukdomar.

Förhoppningsvis kan denna bok bli ett verktyg för flera att hitta kunskaper och inspiration till att göra något åt sin livsstil och sin livssituation och därmed hejda hjärtsjukdomen. Boken kan läsas som inspiration till att leva ett klokare och sundare liv, med enkla tester som kan ge vägledning om vad vi kan åtgärda. Den kan också fungera som en överlevnadskurs för dem som har drabbats av kranskärlssjukdom och kan också ge hjälp till anhöriga och personal som arbetar med hjärtsjuka.

Förlaget för bilder, litteratur och vetenskap.
info@gabor-perski.semailto:info@gabor-perski.seshapeimage_2_link_0

ISBN 978-91-979643-1-9